1-در وبسایت عضو شوید.

2- با فعالیت در قسمت پرسش و پاسخ شما امتیاز کسب می کنید. هر ماه به 10 نفر از فعال ترین افراد در ماه قبل اشتراک رایگان داده می شود.

3-با ارسال افزونه ای و یا قالبی که ما نداریم به آدرس ایمیل admin@joomilak.com و ذکر نام کاربریتان ، ما به شما اشتراک رایگان می دهیم و با ارسال مرتب آپدیت این افزونه، اشتراک شما تمدید می شود.